Posty oznaczone etykietą devops

ElasticSearch 6 - na dobrej drodze

Wersja 6

Wersja 6.0 ElasticSearch jest dla mnie szczególna - twórcy wprowadzają zmiany ułatwiające zarządzanie, ale też rezygnują z dawnych błędów, które krytykowałem na łamach tego bloga.

Każdemu polecam migrację do wersji 6.x. Służę pomocą w migracji z wersji 2.x oraz 5.x.

Aktualizacje ElasticSearch - jak wykonać?

Nie można zaprzeczyć, że ElasticSearch jest rozwijany dynamicznie. Tak szybki rozwój produktu nie zawsze jest oczekiwany, bo albo wdrożenie zostaje (z przyczyn obiektywnych) oparte o zamrożoną (i nie wspieraną) wersję, albo konieczne staje się przeprowadzanie migracji do nowszych wersji. Takie operacje trzeba zaplanować, zabudżetować, a na dodatek nie obejdzie się bez downtime i sukcesem jest, gdy przerwa techniczna jest relatywnie krótka.

Przypomnę w tym miejscu daty końca wsparcia poszczególnych wersji ElasticSearch:

Elasticsearch EOL Date Maintained Until
2.0.x 2017-04-28 2.1.0
2.1.x 2017-05-24 2.2.0
2.2.x 2017-08-02 2.3.0
2.3.x 2017-09-30 2.4.0
2.4.x 2018-02-28 6.0.0
5.0.x 2018-04-26 5.1.0
5.1.x 2018-06-08 5.2.0
5.2.x 2018-07-31 5.3.0
5.3.x 2018-09-28 5.4.0
5.4.x 2018-11-04 5.5.0
5.5.x 2019-01-06 5.6.0
5.6.x 2019-03-11 7.0.0
6.0.x 2019-05-14 6.1.0
6.1.x 2019-06-13 6.2.0
6.2.x 2019-08-06 6.3.0
6.3.x 2019-12-13 6.4.0
6.4.x 2020-02-23 6.5.0
6.5.x 2020-05-14 6.6.0
6.6.x 2020-07-29 6.7.0
6.7.x 2020-09-26 8.0.0
7.0.x 2020-10-10 7.1.0

Przygotowując się do jakichkolwiek operacji powinno się opracować procedurę, z którą należy zapoznać wszystkich zainteresowanych, opracować procedurę odwrotną, tj. wycofującą zmiany w razie nieprzewidzianych problemów, albo oznaczyć jasno punkty po realizacji których nie ma już odwrotu.

W przypadku ElasticSearch procedura jest o tyle bezpieczna, że ryzyko utraty danych jest stosunkowo niewielkie i ogranicza się do przypadku utraty danych z kartoteki wtórnej (zazwyczaj bazy danych RDBMS systemu OLTP), co ma miejsce niezwykle rzadko ale jest możliwe (a jak coś jest możliwe, to zazwyczaj dzieje się w najgorszym momencie).

Czy można śmiało aktualizować ElasticSearch? Tak, ale pod warunkiem, że został zapewniony backup danych lub środowiska. Największym problemem jest downtime, czyli czas braku usługi, który będzie skutkował wyłączeniem bądź dysfunkcją aplikacji web.

A czy warto aktualizować? Tak!

Aktualizacja od 5.x

Producent zapewnia, że aktualizacja od wersji 5.6.3 nie wymaga downtime. Zachowanie kompatybilności wstecznej na poziomie fizycznym jest ogromnym plusem tego wydania.

Wyjątkiem jest użycie X-Pack Security bez SSL/TLS, co wymaga przekonfigurowania węzłów (włączenia SSL/TLS) i restartu całego klastra. Pomijam przypadki, gdzie w stacku używana jest np. Kibana i najlepiej użyć jest asystenta migracji.

Etapy migracji warto zatem podzielić na: - migrację 2.x do 5 - migrację 5.x do 5.6.3 - migrację 5.6.3 do 6.x

Koniec z mappingami

Nie mogę powiedzieć, że to mój osobisty sukces, ale wersja 6.0 wycofuje tzw. mappingi, czyli grupowanie atrybutów w bliżej nieokreślonym celu. O bezsensie mappingów pisałem szerzej we wpisie z 2016 roku.

Dzięki temu posunięciu indeksy są w końcu takie, jakie powinny być. Tworzenie bibliotek klienckich też staje się o prostsze (dokładnie o jedną warstwę), gdyż struktura indeksu nie musi być opisywana wieloma mappingami. Wydajność takich indeksów staje się lepsza, a zarządzanie nimi - prostsze.

ElasticSearch 6.x zachowuje kompatybilność pozostawiając obsługę mappingów w starych indeksach, sam ogranicza tworzenie dokładnie jednego mappingu do indeksu, aż w wersji 7.0 mappingi zostaną kompletnie usunięte (z wyjątkami w 9.0).

Twórcy ElasticSearch argumentują zmiany takimi słowami:

In the early days of Elasticsearch, we spoke about an “index” being similar to a “database” in an SQL database, and a “type” being equivalent to a “table”. This was a bad analogy that led to incorrect assumptions. In an SQL database, tables are independent of each other. The columns in one table have no bearing on columns with the same name in another table. This is not the case for fields in a mapping type.

Tak. Ta analogia była po prostu głupia.

In an Elasticsearch index, fields that have the same name in different mapping types are backed by the same Lucene field internally. In other words, using the example above, the user_name field in the user type is stored in exactly the same field as the user_name field in the tweet type, and both user_name fields must have the same mapping (definition) in both types.

I dokładnie to krytykowałem w moim poprzednim wpisie.

Cieszę się, że twórcy ElasticSearch w końcu to dostrzegli. Czekam, aż przyjmą do wiadomości, że ich API HTTP/JSON nie jest RESTful :)

Co nowego w ElasticSearch 6.0?

Wersja 6.0, oprócz pierwszych kroków do usunięcia naprawdę głupich mappingów, poprawia wydajność wyszukiwania, szczególnie skracając czasy wyszukiwania posortowanych zbiorów, ale też usprawnia w wyszukiwanie rozproszone oraz bezpieczeństwo.

To pierwsza wersja ElasticSearch, do której gorąco namawiam obecnych i potencjalnych klientów. Zainteresowanych proszę o kontakt przez stronę firmową lub telefonicznie +48326100016.

Prawa Murphy'ego jako narzędzie warsztatowe

Prawa Murphy'ego znane sią chyba każdemu, także osobom nietechnicznym, od dobrych dwóch dekad. W tym krótkim wpisie przytoczę kilka "praw", które zazwyczaj traktowane z przymrużeniem oka, są podstawą rzemiosła profesjonalisty, a szczególnie administratora lub wdrożeniowca.

Stosując metodykę DevOps, a nawet ograniczając się tylko do samego continuous delivery lub continuous deployment, istotnym czynnikiem jest zapewnienie jakości. Przeprowadzając wszelakie operacje w środowiskach produkcyjnych istnieją dwie naczelne zasady: możliwie najkrótszy downtime (lub zero downtime) oraz niedopuszczanie do wprowadzania wadliwych wersji.

Mówiąc ogólnie - naczelną zasadą jest nie szkodzić użytkownikowi eksploatowanego systemu. A jak powszechnie wiadomo człowiek jest z zasady istotą omylną, najsłabszym ogniwem każdego łańcucha, dlatego do zapewnienia jakości każdemu profesjonaliście potrzebne są odpowiednie procedury postępowania.

Ciekawą pomocą w ich opracowywaniu, prawdopodobnie stosowaną powszechnie nieświadomie, są moim zdaniem Prawa Murphy'ego. Każdy odpowiedzialny profesjonalista powinien być w jakiejś części sceptykiem i pesymistą, choć niekoniecznie musi to okazywać ;)

Jeżeli coś może się nie udać, to się nie uda.
Jeśli coś może pójść źle, to pójdzie.

Powinny być podstawowymi zasadami każdego inżyniera operującego w środowiskach produkcyjnych. Błąd operatora jest jedną z najczęstszych przyczyn awarii. Przykłady można mnożyć - od przypadkowych usunięć danych, długich dysfunkcji usług sieciowych (co jest krytyczne w modelu SaaS), aż po spektakularne wycieki danych (spowodowane np. pozostawieniem "otwartego na świat" narzędzia). Nie, chmury nie rozwiązują "magicznie" takich problemów ;)

Opracowując procedury postępowania, czy to tworząc playbooki Ansible lub innego narzędzia orkiestracji, czy też wykonując operacje typowo manualne, powinno się mieć na uwadze że każdy krok może się nie powieść. Powinno się też przewidzieć w jakim stanie będzie system i jaki będzie sposób przywrócenia do stanu pierwotnego.

Jeśli wiesz, że coś może pójść źle i podejmiesz stosowne środki zapobiegawcze, to źle pójdzie coś innego

Zawsze trzeba mieć plan "B". Nawet zwykły backup. Często robiąc wdrożenia mocno modyfikujące dane, skracam RPO do absolutnego minimum tworząc kopie danych tuż po przejściu w tryb przerwy technicznej (aby wyeliminować napływ nowych danych). Czasem robię hotcopy zakładając, że częściowe odzyskanie danych będzie możliwe i nie będzie wiązać się z nadpisaniem nowszych informacji. Ostatecznie zawsze pod ręką powinien być backup całej maszyny lub okresowe dumpy danych.

Moje plany "B" zazwyczaj są wielowarstwowe, przez co na wiele niespodziewanych przypadków jestem odporny z zachowaniem RPO (Recovery Point Objective) oraz RTO (Recovery Time Objective) wynikającego z przyjętej polityki bezpieczeństwa.

Powinieneś być przerażony, gdy dziecko jest zbyt ciche.

Ta "prawda życiowa" ma swoją analogię w świecie IT. System wykazujący zbyt niskie obciążenie w stosunku do typowego dla danego dnia i pory dnia, powinien być poddany natychmiastowej inspekcji. Oznacza to, że konieczne są narzędzia monitorujące pracę systemu, ale nie tylko on-line ale również gromadzące dane historyczne. Nie ma lepszego sposobu jak ogląd krytycznych parametrów systemu w formie wykresów.

Tu warto zauważyć, że skuteczny monitoring wymaga personelu, który w niego patrzy i reaguje na jego zgłoszenia. Bez tego każdy system monitorowania jest niestety niemym głosem tonącego.

Nigdy nie mów „ups”, gdy pacjent jest przytomny

Profesjonalista nigdy nie poddaje się, gdy obsługuje awarię. Nie można wycofać się nawet wtedy, gdy za awarię w 100% odpowiedzialny jest ktoś inny. W opanowaniu sytuacji pomogą ci procedury i twoje plany "B".

Z tego wynika jeszcze coś, co nie jest oczywiste. Musi istnieć dokumentacja techniczna systemu, z której pomocą inżynier będzie mógł podejmować odpowiednie działania. Alternatywą jest posiadanie pełnej wiedzy o funkcjonowaniu całego systemu i sposobie jego obsługi, ale to podejście ma istotne wady, gdyż...

Wiedza i doświadczenie przychodzą z wiekiem. Najczęściej jest to wieko od trumny.

... każdy jest śmiertelny. Jeśli z nim zniknie wiedza, to biznes będzie miał niemały kłopot. Tworzenie dokumentacji technicznych oraz instrukcji obsługi systemu/podsystemów jest częścią pracy profesjonalisty. Zawsze trzeba na to mieć czas.

Ten, który się waha, ma prawdopodobnie rację

Trzeba być wyczulonym na takie sygnały. Wynikają one zazwyczaj z umiejętności przewidywania oraz z doświadczenia. Znowu zabezpieczeniem są procedury, plany "B".

Zawodowcy są przewidywalni – strzeż się amatorów

Ta zasada dotyczy doboru odpowiednich ludzi. Współpracuję z profesjonalistami z branży. Na tej samej zasadzie zapraszam do skorzystania z moich usług.

1000zł/m-c

Utrzymanie aplikacji web Python/Django

obejmuje monitoring, obsługę awarii i pakiet roboczogodzin na rozwój bądź korekty